Czerwca 25 2024 03:43:44
stat4u
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Toskania
Wyjazd do Toskanii 28.04. (piątek) z parkingu przy rogu ul. Chorzowskiej i Ratowników. Zbiórka uczestników 16.40. Planowany wyjazd godz. 17.00
szkolenie
Zapraszamy członków ZNP na szkolenie z mecenasem Dariuszem Dwojewskim.

Miejsce i Termin: Restauracja Adria w Rudzie, 19.04. (środa) godz. 16.00
Temat: Ruch kadrowy 2017

Zapisy w sekretariacie ZNP do 18 kwietnia.
Podziękowania
Dziękujemy wszystkim, którzy przystąpili do strajku i tym, którzy nas wspierali. Strajkujący nauczyciele oraz pracownicy szkolnej administracji i obsługi wykazali się odwagą obywatelską i pokazali solidarność zawodową.

Dziękujemy, że zdecydowaliście się, na ten trudny krok, pomimo licznych nacisków.

Dziękujemy bardzo rodzicom za słowa wsparcia i zapewnienie opieki dzieciom.

To był strajk o lepszą szkołę, o lepszą edukację i lepsze warunki pracy w oświacie!
STRAJK
Już jutro strajk pracowników oświaty. W placówkach, w których strajk się nie odbędzie, wiele osób opowiedziało się w referendach za przystąpieniem do strajku. Apelujemy do tych osób, aby jutro solidaryzowali się ze swoimi koleżankami i kolegami z sąsiednich placówek.
Bądźmy razem! Walczymy we wspólnej sprawie. Wiemy, że jesteście z nami, za co bardzo dziękujemy.


W jaki sposób legalnie protestować w dniu strajku

Jeżeli w Twojej szkole przeprowadzono procedury sporu zbiorowego i bez względu na to, czy Twoja szkoła strajkuje, istnieje szereg legalnych możliwości wsparcia protestujących!

Pamiętaj, że:
- legalne jest, by w dniu strajku na szkole zawisły flagi narodowe i związkowe;
- legalne jest, by w szkole pojawiły się plakaty, transparenty i ulotki informujące o akcji protestacyjnej lub wyrażające solidarność z protestującymi;
- legalne jest informowanie o strajku i jego postulatach szkolną oraz lokalną społeczność, a także media;
- legalne jest przeprowadzenie lekcji obywatelskiej opartej na informacji i dyskusji zgodnie z podstawą programową.

Strajk jest legalny, w związku z tym wszelkie próby przerwania jego trwania, zastraszania biorących w nim udział albo jakiekolwiek działania podejmowane w celu jego skrócenia są naruszeniem przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, za które grozi odpowiedzialność karna.

Bądźmy solidarni!
List
Związek Nauczycielstwa Polskiego zaskoczony jest bezprecedensową reakcją Zarządu Krajowego Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” działającego w ramach Forum Związków Zawodowych, a także niektórych ogniw oświatowej „Solidarności”, na decyzję Zarządu Głównego ZNP w sprawie zorganizowania 31 marca 2017 r. strajku w szkołach i placówkach oświatowych. Nasze zdziwienie budzą również negatywne wypowiedzi przedstawicieli tych związków odnoszące się do stanowiska ZNP w sprawie reformy strukturalnej w oświacie. Reformy, której konsekwencje poniosą także reprezentowani przez nich pracownicy oświaty.

Podważanie prawnych podstaw decyzji dotyczącej strajku jest przykładem nieznajomości praw związkowych. Działania podejmowane przez koleżanki i kolegów z innych central związkowych świadczą o braku solidarności związkowej i niezrozumieniu żądań w zakresie praw pracowniczych. To niebywałe, że w sytuacji tak ogromnych zagrożeń dla pracowników, wynikających z reformy strukturalnej w oświacie, recenzuje się działania ZNP oraz podważa ich sens w oczach opinii publicznej. Prawdą jest, że od listopada 2016 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej toczą się rozmowy (w ramach powołanego przez MEN Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty) dotyczące finansowania oświaty, wynagrodzeń nauczycieli, czasu pracy i awansu zawodowego nauczycieli. Rozmowy te są przykładem „karykatury” dialogu, ponieważ żadne ze spotkań nie zakończyło się wspólnymi ustaleniami. Przedstawiciele MEN ani razu nie odnieśli się do stanowisk proponowanych przez podmioty uczestniczące w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zostały przez ZNP przyjęte bardzo krytycznie. Związek zdecydowanie zaprotestował przeciwko likwidacji tzw. średnich wynagrodzeń, wzrostu wynagrodzeń kosztem likwidacji dodatków (socjalnego, wiejskiego, mieszkaniowego i dodatku na zagospodarowanie). Krytycznie odniósł się do nowej formuły dodatku motywacyjnego, który według projektodawców ma stać się dodatkiem premiowym wypłacanym z dołu.

ZNP domaga się wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, ale nie kosztem zmniejszenia lub likwidacji dodatków.

Związek zgłosił również poważne zastrzeżenia wobec projektu nowego modelu finansowania oświaty. Modelu, który zmniejszy wysokość subwencji w wielu samorządach. W konsekwencji oznaczać to będzie brak środków finansowych na wynagrodzenia dla niektórych nauczycieli, np. pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli świetlic. Nowy model zakłada bowiem pokrycie pełnych kosztów wynagrodzeń nauczycieli realizujących tylko ramowe plany nauczania.

Związek Nauczycielstwa Polskiego krytycznie odniósł się również do nowej ścieżki awansu zawodowego, w tym uzależnienia awansu od oceny pracy nauczyciela, a także do propozycji rozszerzenia skali oceny pracy nauczyciela.

Niezrozumiałe dla ZNP były stanowiska przedstawicieli Forum dotyczące m.in. czasu pracy, a także dodatku motywacyjnego czy wzrostu wynagrodzeń.

Zdaniem przedstawiciela Forum (….) W odniesieniu do czasu pracy nauczyciela należy zastanowić się nad znalezieniem takiego rozwiązania, które pozwoli powiązać pensum nauczycieli w szkole z niektórymi innymi zadaniami statutowymi szkoły realizowanymi przez nauczycieli w szkole, przyjmując np. 6 lub 7 godzin pracy dziennie w szkole. (…)

Związek Nauczycielstwa Polskiego za szkodliwe uznaje stanowisko Zarządu Krajowego WZZ „Solidarność-Oświata”, poddające w wątpliwość i dezawuujące nasze działania w obronie praw pracowniczych.

Uważamy, że wobec ogromnych zagrożeń wynikających z ustawy Prawo oświatowe i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, działające w oświacie związki zawodowe powinny wykazać jedność i solidarność.

Krzysztof Baszczyński, Wiceprezes ZG ZNP

Warszawa, marzec 2017 r.
Koleżanki i Koledzy
Koleżanki, Koledzy!


Stoimy przed ogromnym wyzwaniem zawodowym i obywatelskim: ostatniego dnia marca odbędzie się w całej Polsce strajk pracowników oświaty. Zawsze z uznaniem patrzyliśmy na inne grupy zawodowe, protestujące w tej formie: górników, pielęgniarki, lekarzy. Walczmy teraz o nasze prawa, bo nikt inny za nas tego nie zrobi!
Od kilku lat polska szkoła jest nieustannie reformowana i marzeniem każdego z nas jest rok spokojnej pracy. Niestety, reforma edukacji minister Anny Zalewskiej funduje wszystkim – uczniom i rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkolnej administracji i obsługi, dyrektorom i organom prowadzącym – pięcioletni chaos, skutkujący pogorszeniem warunków nauki i pracy.
Teraz, kiedy wyczerpały się wszystkie inne możliwości, sięgamy po ostatni element sporu zbiorowego: strajk pracowników oświaty. Stawką tego sporu jest nasza przyszłość.
Walczymy o:
– miejsca pracy! W ciągu pięciu lat reforma edukacji może spowodować zwolnienia, dlatego żądamy niedokonywania wypowiedzeń stosunków pracy do 2022 roku;
– podwyższenie statusu zawodowego! Domagamy się wzrostu wynagrodzenia, bo od pięciu lat nie było podwyżek w oświacie. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć, ponieważ ministerstwo edukacji proponuje likwidację tzw. średnich wynagrodzeń i niektórych dodatków. Być może czeka nas obniżka płac;
– utrzymanie warunków pracy i płacy! W wyniku reformy każdy może stracić zatrudnienie na obecnych zasadach, dlatego żądamy niedokonywania – na niekorzyść – zmian warunków pracy do 2022 roku.
Nasze działania podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i zgodne z prawem!

Wiem, że dla nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty decyzja o strajku nie jest łatwa, ale dziś są z nami rodzice, którzy również protestują przeciwko złym zmianom w edukacji. Wspierają nas samorządowcy, którzy z przerażeniem patrzą na koszty finansowe i społeczne reformy Anny Zalewskiej. Bądźmy solidarni 31 marca 2017 roku. Bądźmy tego dnia razem!
31 marca przychodzimy do szkoły, ale nie pracujemy. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu! Czas na strajk pracowników oświaty!Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP
STRAJK


Uchwała nr 1/2017 ZG ZNP z dnia 7 marca 2017 roku
9 marca 2017

w sprawie strajku

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 Statutu ZNP Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

Wyznaczyć dzień 31 marca 2017 r., jako datę strajku we wszystkich szkołach i placówkach, w których na przeprowadzenie strajku uzyskano zgodę pracowników stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 295 ze zm.).
Zobowiązać oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w ramach procedury sporu zbiorowego do podjęcia uchwał w sprawie ogłoszenia strajku i poinformowania dyrektorów szkół i placówek, o których mowa w ust. 1 o dacie strajku, nie później niż do 24 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Główny ZNP

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

referendum strajkowe
W rudzkich placówkach oświatowych do 17 lutego odbędą się referenda strajkowe w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Pracownicy zdecydują o przystąpieniu do ogólnopolskiego strajku.
Referendum szkolne
Związek Nauczycielstwa Polskiego zainicjował obywatelski ruch na rzecz przeprowadzenia referendum w sprawie reformy systemu oświaty.
W naszym oddziale został powołany rejonowy sztab referendalny. Ruszamy z akcją informacyjną oraz zaczynamy zbieranie podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum co do zmian w systemie oświaty.

Listę do zbierania podpisów można pobrać ze strony www.referendum-szkolne.pl i wypełnioną dostarczyć do naszej siedziby.

Referendum ma sens, bo jeszcze możemy zatrzymać niedobrą reformę edukacji!
rozpoczęcie sporu zbiorowego przez ZNP
Uchwała nr 1/2017
Zarządu Oddziału ZNP w Rudzie Śląskiej
z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie wystąpienia do pracodawców z żądaniami pracowniczymi


Na podstawie art. 1 i art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 295 ze zm.) w związku z art. 57 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 Statutu ZNP Zarząd Oddziału ZNP w Rudzie Śląskiej postanawia:

§ 1
Wystąpić do szkół i placówek objętych działaniem Oddziału ZNP w Rudzie Śląskiej z następującymi żądaniami:
1) Niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1376 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym 1 kwietnia 2015 roku.
2) Niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku jednostronnych zmian na niekorzyść warunków pracy i niedokonywanie zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.
3) Podwyższenia od 1 stycznia 2017 r. o 10% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.
4) Wzrostu od 1 stycznia 2017 r. udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami w zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.


§ 2
Oczekuje się spełnienia żądań, o których mowa w § 1 w terminie 5 dni od dnia ich przekazania.

§ 3
Niespełnienie żądań, o których mowa w § 1 we wskazanym w § 2 terminie będzie oznaczało wejście przez Oddział ZNP w Rudzie Śląskiej w spór zbiorowy z adresatami żądań od dnia wystąpienia z nimi.

§ 4
W przypadku niespełnienia żądań, o których mowa w § 1 Zarząd Oddziału ZNP w Rudzie Śląskiej zastrzega sobie prawo zorganizowania po 28 lutego 2017 r. strajku, który ogłoszony zostanie z co najmniej pięciodniowym uprzedzeniem.

§ 5
Wykonanie § 1 uchwały powierza się Prezesowi Oddziału ZNP w Rudzie Śląskiej.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Oddziału ZNP
w Rudzie Śląskiej
Irena Gajdzik
informacja
Informujemy, że w dniach 23 i 30 grudnia biuro ZNP będzie nieczynne.

642,825 unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.